Hoppa till sidans innehåll

Historia


Åkarps Tennisklubb och Åkarp-Burlövs Tennisklubb
Den ursprungliga tennisbanan vid Hvilans Folkhögskola i Åkarp anlades av Ungdomsföreningen Kullen 1906-1907. Kring den banan bildades Åkarps Tennisklubb 1920 och registrerades samma år hos Svenska Lawn-Tennisförbundet. Förgrundspersoner i föreningens styrelse under denna tidiga period var jordbrukskonsulent Hjalmar Paulsen (1880 – 1964), rektor Gustav Ågren (1895 – 1950), el-ingenjör Erik Larsson (1901 – 1989), maskiningenjör Georg Björklund (1903 – 1989), agronom Carl-Fredrik Gelinder (1907 – 1985) och fabrikör Karl-Erik Tholson (1910 – 1977). Aktiviteten var hög under 1930- och 1940-talen och damtennisen var rikt representerad genom Ella Hane/Gelinder (1910 – 2006), Brita Tholson (1909 – 1980) och Elsa Ljungberg/Berne (1908 – 2006). 1950-talet kom däremot att utgöra en svacka i verksamheten.


År 1961 rekonstruerades och vitaliserades klubben främst genom inflyttade nya medlemmar på det så kallade Kockumsområdet i Åkarp som byggdes 1959-1960. Rektorn vid Hvilans Folkögskola Gunnar Christoffersson (1905 – 1985) var ordförande men viktiga styrelseposter intogs av ingenjörerna Bertil Larsson (1917 – 1985), Sven Kjellander (1926 – 2016), Ingvar Bergqvist (1929 – 1987) och Kjell Danielsson (1932-2020). Det fanns naturligtvis också lokala eldsjälar som bidrog såsom Kjell Cronqvist (1931-2020), Sigurd ”Sigge” Carlberg (1937 – 2003) och bröderna Gustav (1924 – 2003) och Kurt (1926 – 2017) Lindberg.


Banan vid Hvilan blev nu inte tillfyllest för klubbens verksamhet och 1972 anlades 3 banor inom Dalslundsområdet – två grus och en permanent. År 1979 byggdes hallen omfattande permanentbanan och en till bredvid. 1985 byggdes hallen till med en 3:e bana. 1987 tillkom den 3:e utebanan. De allmänna utrymmena förbättrades successivt 1979 och 1988 och fick 1995 den utformning de har idag. Hvilan-banan ”gick i graven” 1986.


Från den 1 januari 2013 utgör Åkarps Tennisklubb och Burlövs Tennisklubb en klubb – Åkarp-Burlövs Tennisklubb. Burlövs Tennisklubb instiftades 1961 med säte i Arlöv.


Åkarp-Burlövs Tennisklubb har inalles 12 hedersmedlemmar. Gunnar Christoffersson, Erik Larsson, Georg Björklund, Gustav Lindberg, Sven Kjellander, Börje Nilsson och Hans Liene relaterar främst till Åkarps Tennisklubbs verksamhet. Därtill kommer de tre hedersmedlemmarna från förutvarande Burlövs Tennisklubb nämligen Gunnar Johansson, Ronald Jönsson och Folke Nord. Vid årsmötet den 15 mars 2017 utnämndes Iwona Gorecki Strauss till hedersmedlem i Åkarp-Burlövs Tennisklubb för sitt gedigna engagemang för tennisen i vid bemärkelse och därtill med ett särskilt fokus på ungdomsverksamheten. Vid årsmötet den 18 mars 2020 utnämndes Gösta Bengtsson till hedersmedlem i Åkarp-Burlövs Tennisklubb främst för sin avgörande betydelse för tennishallens tillkomst 1979. 1976 – 1980 var han ordförande i Åkarps Tennisklubb varefter han tillträdde posten som ordförande i den nyinrättade Stiftelsen Burlövs Tennishall.

Genom ett idogt styrelsearbete har Åkarps Tennisklubbs historia dokumenterats med särskild tonvikt på åren från 1920 då klubben instiftades till 1986 då den ursprungliga Hvilan-banan lades ner. Boken tar fasta på de män och kvinnor som startade klubben och upprätthöll dess verksamhet och utblickarna mot det omgivande samhället är många. Boken ”Åkarps Tennisklubb – En historisk återblick” (2015) är därmed också en tillgång för dem som mera allmänt är intresserade av livet i Åkarp och dess omnejd i gången tid. Boken finns tillgänglig på klubbens kansli och på Malmö stadsbibliotek.


I boken ”Burlövs kommun III 1970 – 2014” har Henry Svensson bidragit med ett kapitel om Åkarps Tennisklubb och Ronald Jönsson med ett kapitel om Burlövs Tennisklubb. Boken gavs ut 2017 med Ann Mellblom som huvudförfattare och Katja Larsson, Burlövs kommun, som ansvarig utgivare. Boken är en uppföljare till ”Burlövs kommun I” (1976) och ”Burlövs kommun II” (1980), båda under redaktion av filosofie doktor Ingemar Ingers (1902 – 1983).


2018 firade Folkhögskolan Hvilan sitt 150-årsjubileum. Detta uppmärksammades på flera olika sätt bl.a. med en sommarutställning på muséet i prästgården i Burlövs kyrkby där Åkarp-Burlövs Tennisklubb medverkade med en poster. Postern tog inte bara fasta på den historiska bakgrunden utan framhöll också betydelsen av att klubben med sina c:a 600 medlemmar spelar en viktig roll i kommunens barn- och ungdomsverksamhet och att även barn och ungdomar från kringliggande kommuner finner sina vägar till Burlöv genom Åkarp-Burlövs Tennisklubbs verksamhet. Den rollen har stärkts ytterligare med ett medlemsantal på c:a 700 i skrivande stund.


Om ni som läser detta har information om den tidiga tennisen kring Burlöv och Alnarp så vänligen kontakta styrelsens sekreterare Henry Svensson på 040-460617. Alla bidrag är välkomna.

Uppdaterad: 21 MAR 2022 13:55 Skribent: Henry Svensson

BOKA BANA

FACEBOOK

SVENSKA SPELLÄNKARHJÄRTSTARTARE 

hlr

Postadress:
Åkarp-Burlövs TK - Tennis
Box 70
23202 Åkarp

Besöksadress:
Stationsvägen 15
23253 Åkarp

Kontakt:
Tel: 040460335
E-post: infomaster@akarpstk....

Se all info